»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Prenumeruoti naujienas
UAB Medelcom International
Graičiūno g. 10, LT-02241
Vilnius, Lietuva
 
Biuras: +370 5 2641989
Faksas: +370 5 2670665
El .paštas: office@medelkom.com
 
Dileriams
| |
Naujienos
Projektas "UAB MEDELCOM INTERNATIONAL eksporto rinkų plėtra”.

UAB MEDELCOM INTERNATIONAL 2016 m. lapkričio mėn. 14 d. pradėjo įgyvendinti projektą  „UAB MEDELCOM INTERNATIONAL eksporto rinkų plėtra”.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti UAB MEDELCOM INTERNATIONAL veiklos produktyvumą, plečiant užimamas  ir naujas rinkas. Įgyvendinant projektą planuojama sudalyvauti parodose Vokietijoje, Rusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Dalyvavimas parodose išplės esamas ir naujas eksporto rinkas. Tikimasi, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose prisidės prie įmonės eksporto augimo ateityje bei užtikrins įmonės konkurencingumą Lietuvoje ir užsienio rinkose.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto ,,Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę ,,Naujos galimybės LT“.

Projekto finansavimas –22 188,50 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2016 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. 

Elektroninių verslo sprendimų diegimas UAB MEDELCOM INTERNATIONAL

UAB MEDELCOM INTERNATIONAL 2016 m. 08 mėn. 12d. pasirašė projekto  „Elektroninių verslo sprendimų diegimas UAB MEDELCOM INTERNATIONAL“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT“.
          
Pagrindinis projekto tikslas – elektroninių verslo sprendimų diegimas siekiant optimizuoti UAB MEDELCOM INTERNATIONAL verslo procesus bei padidinti įmonės darbo našumą. Įgyvendinant projektą planuojama įdiegti elektroninius verslo sprendimus (buhalterinės apskaitos programa, CRM, verslo analitinė programa), atnaujinti kompiuterinę įrangą bei įsigyti serverį (ir programinę įrangą). Tikimasi, kad verslo procesų optimizavimas kartu su tolimesniu įrangos modernizavimu prisidės prie įmonės darbo našumo augimo ateityje bei užtikrins įmonės konkurencingumą Lietuvoje ir užsienio rinkose.

Projekto finansavimas – projekto įgyvendinimui skiriama iki 23.977,63 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2015 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn. 

PROJEKTAS " UAB Medelcom International "DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PARODOSE"
PROJEKTO KODAS: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-071

UAB MEDELCOM INTERNATIONAL įgyvendino projektą „UAB MEDELCOM INTERNATIONAL dalyvavimas tarptautinėse parodose“, dalinai finansuojamą iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projekto trukmė: 2014 lapkričio 12 – 15 d. Projekto finansavimas: Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 21 439,00 litų iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Projekto aprašymas: UAB MEDELCOM INTERNATIONAL vykdo medicininės ultragarsinės įrangos gamybos, pardavimo ir priežiūros veiklas. Įmonė savo gamybinę veiklą pradėjo 2013 m. viduryje. Šiuo metu didžiausia dalis produkcijos eksportuojama, ketinama didinti eksporto apimtis. Projektu siekiama spręsti produktų paskirstymo problemą, pasitelkiant naujus prekybos partnerius, išplečiant veiklos geografiją ir didinant pardavimo apimtis tikslinėse rinkose. Pagrindinės pardavimų rinkos yra besivystančiose šalyse, todėl įmonė projekto vykdymo metu dalyvavo tarptautinėje parodoje, kurioje lankosi besivystančių šalių atstovai. Parodoje buvo siekiama užmegzti ryšius su suinteresuotais produktų pirkėjais, vėliau šiuos kontaktus bus siekiama paversti pardavimo sutartimis taip padidinant įmonės eksportą ir užtikrinant pelningą veiklą. Projekto rezultatai: Projekto veikla pabaigta, dalyvauta vienoje tarptautinėje specializuotoje parodoje MEDICA 2014 (Diuseldorfas, Vokietija), surinkta apie 170 kontaktų.
Visos naujienos »
© Web solutions: Infosistema